Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Hey, hey, hey, it's weird
My friends are coming
I will reveal them all the things I used to hide
Cause I've got pieces in my soul
And a lover in my heart I can't deny
This bloody something
That freaks me out until the night makes me say "I love you"
Blues and jazz and pop and rock & roll are crazy
These are the rhythms all my life I used to keep
But I'm afraid I cannot shine
Cause I'm afraid of all the things I can't describe
I've got to push it on my pillow
I've got a drum, da, da, da "I love you"                                                                              (με σκλαβώνεις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου